עיר ללא בנזין (ודיזל)

זיהום האוויר התחבורתי הורג אותנו.  רשויות מקומיות ומוסדות ציבוריים מוזמנים להתגייס ליוזמת "עיר ללא בנזין" למען בריאות התושבים והמבקרים. במסגרת יוזמה זו הכנו תכנית בת שלושה צעדים להפיכת העיר / מוסד ציבורי למקום בריא יותר לתושביו ומבקריו:

פרטים נוספים על התכנית ניתן למצוא במסמך הזה.

דוח התקדמות

רשויות מקומיות ומוסדות המעוניינים להצטרף ליוזמה מוזמנים ליצור עמנו קשר. קישור לטבלה המסכמת את התקדמות התכנית והיוזמות הפעילות ניתן למצוא כאן.