הצטרפו לעמותה | Join the Association

To join the Association, follow these steps:

 

  1. Pay 100₪ membership fee using a bank transfer (Leumi Bank, Branch 948, acct number: 255800/99 owned by "Association for advancement of electric transportation in Israel"; or by personel check sent to "p.o.b. 7044 Tel-Mond 4061815".

  2. Fill in your details and send the registration form.

 

Once payment is received, you will receive a receipt by email.

ההצטרפות לעמותה מתבצעת בשלבים הבאים:

 

  1. תשלום דמי חבר בסך 100₪ באמצעות העברה בנקאית לבנק לאומי (10), סניף 948, חשבון 255800/99 ע"ש העמותה לקידום תחבורה חשמלית או שליחת צ'ק לת.ד. 7044 תל מונד 4061815

  2. מילוי הפרטים ושליחת טופס ההצטרפות.

לאחר קבלת התשלום תישלח אליכם קבלה באימייל. 

תשלום דמי חבר 

העמותה לקידום תחבורה חשמלית בישראל (ע"ר)

ת.ד. 7044 תל מונד 4061815

info@goelectric.org.il