Perfect car and energy source
Perfect car and energy source

קטנוע חשמלי של חברת בליץ
קטנוע חשמלי של חברת בליץ

העתיד כבר כאן. קטנועים חשמליים הם שקטים, חסכוניים ולא מזהמים.

יש אלטרנטיבה לזיהום תחבורתי
יש אלטרנטיבה לזיהום תחבורתי

Perfect car and energy source
Perfect car and energy source

1/7

נקודה למחשבה:

בכל שנה ושנה, נפגעים יותר ויותר אנשים בישראל, מזיהום הנפלט מכלי תחבורה.

לכלי רכב חשמליים אין בכלל אגזוז...

אודותינו

העמותה שמה לה למטרה את קידום נושא כלי הרכב החשמליים בישראל. ​

מטרות העמותה:

​1. לפעול לרווחת בעלי הרכבים החשמליים

וייצוגם בכל עניין ראוי.

יוזמות

​תחת המטרות ארוכות הטווח, מקדמת העמותה כמה יוזמות בכל שנה. להצעת יוזמות נוספות ולהצטרפות לאחת מהיוזמות, צרו עמנו קשר.

למה חשמלי?

​חברי העמותה פירטו בעמוד זה את הסיבות שלדעתם יש צורך במעבר לרכב חשמלי. מה דעתכם? האם ישנם עוד סיבות?

בלוגים

חברי העמותה משתפים בחדשות מעולם הרכב החשמלי, חוויות מהשימוש ברכב חשמלי ומחשבות על הצעדים הבאים של הרכב החשמלי בישראל.