העמותה לקידום תחבורה חשמלית בישראל (ע"ר) היא התארגנות עצמאית של אזרחים ששמו להם למטרה את קידום נושא כלי הרכב החשמליים בישראל. ואינה ממומנת או נתמכת על ידי שום גוף מסחרי. 

מטרות העמותה:
 
  1. לפעול לרווחת בעלי הרכבים החשמליים וייצוגם בכל עניין ראוי.
  2. הגברת הנגישות לטעינה בשטח פרטי וציבורי על ידי הפחתת חסמים רגולטוריים וקידום פתרונות טעינה מגוונים.
  3. קידום תמיכה אקטיבית של המדינה במעבר לשימוש בתחבורה חשמלית על ידי מתן תמריצים לרוכשי ובעלי כלי רכב חשמליים בסוגי כלי רכב בהם יש רוב מוחלט לרכב המונע במנוע בעירה פנימית.
  4. קידום המודעות ליתרונות כלי רכב חשמליים על פני כלי רכב המונעים במנוע בעירה פנימית בקרב הציבור.